Thôn Hướng Tân
  • Trương Thị Ngoãn

    Chức vụ:Trưởng thôn

    SĐT: 0984961051

  • Bùi Thị Thêm

    Chức vụ:Phó trưởng thôn

    SĐT:

Ra đời năm 1828 do kết quả của công cuộc khẩn hoang của Dinh điền chánh sứ Nguyễn Công Trứ. Khi mới hình thành, hầu hét là những người từ Trà Lũ – Nam Định sang và ở Minh Giám, Cao Mại – Kiến Xương xuống Nam Hải (Đông Thành) ra

             Khi mới thành lập, dân số khoảng 160 người (31 suất đinh). Mỗi xuất đinh được cấp 2 mẫu thổ ở và 6,5 mẫu cày đất. Lúc đầu cso 6 vị tiên công nguyên mộ. Cụ Trương Văn Từ là tiên công nguyên mộ trưởng. Các cụ: Trương Đình Luân, Hoàng Văn Trạch, Phạm Văn Quán, Phan Văn Nho, Trương Văn Lập là tiên công nguyên mộ, trực tiếp đi chiêu mộ dân các nơi đến khai khẩn, lập ấp.

Đến nay Hướng Tân còn tồn tại 7 dòng họ, họ lâu nhất là 7 dời, gần nhất là 5 đời