Chuyển đổi số
12/10/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh chuyển đổi số (CĐS) một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, có trọng tâm trọng điểm; mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp (DN).
20/09/2023
Chiều 16/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 họp phiên bế mạc, thông qua Tuyên bố Hội nghị về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.
20/09/2023
Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; huyện Tiền Hải đã phát động đợt cao điểm, căng sức đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.
20/09/2023
Hiện nay các bước tự đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trên ứng dụng VNeID tương đối rõ ràng, nhưng rất nhiều người chưa biết cách đăng ký.
07/09/2023
Hiện nay các bước tự đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trên ứng dụng VNeID tương đối rõ ràng, nhưng rất nhiều người chưa biết cách đăng ký.