Công văn 995/UBND-VP ngày 20/7/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước các biến chủng mới
Ngày 21/07/2022

Media/96_XaNamHa/FolderFunc/202207/Images/img-1658374904266-1658394886439-20220721042428-e.jpg
Media/96_XaNamHa/FolderFunc/202207/Images/img-1658374904293-1658394888703-20220721042430-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 75
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác