Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên trong độ tuổi và đăng ký phương tiện kỹ thuật năm 2023.
Ngày 06/04/2023

Thực hiện chương trình, kế hoạch của ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nam Hà tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi, Công dân nữ có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội, rà soát phúc tra nguồn dự bị động viên năm 2023 trên địa bàn xã

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Thưa các đồng chí và các bạn !

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 14/2016 ngày 15/3/2016 quy định về đăng ký NVQS lần đầu cho nam thanh niên, đăng ký ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội.

Thực hiện chương trình, kế hoạch của ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên trong độ tuổi và đăng ký phương tiện kỹ thuật năm 2023.

Gồm:

1/ Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi sinh từ tháng 01/01/2006 đến 31/12/2006.

2/ Công dân nữ có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội

3/ Đăng ký vào ngạch dự bị hạng 2 đối với công dân nam hết 25 tuổi; học xong cao đảng, đại học hết 27 tuổi mà chưa phục vụ tại ngũ.

4/ Rà soát phúc tra nguồn dự bị động viên năm 2023

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Nam Hà tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi, Công dân nữ có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội, rà soát phúc tra nguồn dự bị động viên năm 2023 trên địa bàn xã

Thời gian: từ 07 giờ đến 16 giờ 30 ngày 09/04/2023 (Chủ nhật)

 Địa điểm: tại UBND xã Nam Hà.

Việc tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên trong độ tuổi, Công dân nữ có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân.

 


Tổng lượt xem bài viết là: 46
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác