Sáng ngày 6/10/2020, Tiền Hải tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 173 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
Ngày 07/10/2020

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lực lượng quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, là những cánh tay nối dài của chính quyền trong việc vận động, tổ chức nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phan Mai Liên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai các nội dung tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã được đồng chí Phan Mai Liên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin về một số kết quả, thành tựu đạt được của Tiền Hải, của tỉnh Thái Bình trong 9 tháng đầu năm 2020; những kiến thức cơ bản về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; những nội dung hoạt động cụ thể và các kỹ năng xử lý tình huống thường gặp của cán bộ cơ sở, nhất là kỹ năng thực hiện dân chủ và kỹ năng hòa giải. Các ví dụ cụ thể được lấy từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, thực tiễn sản xuất, nề nếp sinh hoạt Đảng ở các chi bộ trên địa bàn.

Các đại biểu dự tập huấn

Buổi tập huấn giúp các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nâng cao nhận thức về chức trách, nhiệm vụ của mình; trang bị thêm các kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.


Tổng lượt xem bài viết là: 103
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác