Thôn Đông Quách, xã Nam Hà tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm các chân linh anh hùng Liệt sỹ tại đình làng Đông Quách
Ngày 27/07/2022

Media/96_XaNamHa/FolderFunc/202207/Images/20220726-090514-20220727030319-e.jpg
Media/96_XaNamHa/FolderFunc/202207/Images/20220726-090525-20220727030324-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 93
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác