Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ NAM HÀ

Địa lý: Nam Hà nằm ở phía Nam của huyện Tiền Hải và có vị trí:

Đông giáp Nam Chính; Nam Hồng
Tây giáp Bắc Hải
Nam giáp Nam Hải
Bắc giáp xã Tây Phong
Lịch sử:
Nam Hà là 1 xã có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống lâu đời của huyện Tiền Hải, Thái Bình. Ra đời trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, kế thừa truyền thống hào hùng trong lịch sử quê hương. Đảng bộ xã Nam Hà đã lãnh đạo nhân dân trong xã đoàn kết, anh dũng chiến đấu, góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc đưa miền Bắc đi lên chủ xã hội.
Giáo dục: Trên địa bàn xã có 03 trường học: Trường Mầm Non; trường Tiểu Học; trường THCS.
Giao thông: Trên địa bàn xã có đường huyện (ĐH 30) dài 3,5km và đường Quốc phòng số 7 dài 2,0 km chạy qua trung tâm xã giúp lưu thông thuận tiện cho phát triển kinh tế - xã hội, có sông Lân, sông Biên Hòa chảy qua là nguồn tưới tiêu cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
Kinh tế: Trong những năm qua, hoà nhập chung với tình hình đổi mới kinh tế theo cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước, nền kinh tế của xã đã chuyển biến mạnh và phát triển khá trên tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nền kinh tế của xã có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

 

Địa điểm tham quan

Xem thêm