Thôn Đông Quách
  • Nguyễn Văn Bắc

    Chức vụ:Trưởng thôn

    SĐT: 0972849475

  • Nguyễn Văn Đĩnh

    Chức vụ:Phó trưởng thôn

    SĐT:

Ra đời năm 1828 do kết quả của công cuộc khẩn hoang của Dinh điền chánh sứ Nguyễn Công Trứ. Khi mới hình thành, hầu hét là những người từ Trà Lũ – Nam Định sang và ở Minh Giám, Cao Mại – Kiến Xương xuống Nam Hải (Đông Thành) ra.

             Những tien công nguyên mộ ở Đông Quách gồm có: Cụ Vũ Đại Minh là Tiên công nguyên mộ trưởng, quê ở làng Nội lang và đưa gia đình ra Đông Quách mộ dân lập ấp và chỉ đạo khai hoang ở thôn này. Còn các cụ tiên công nguyên mộ khác có cụ: Nguyễn Đức Minh, đến từ tổng Tân An, cụ Nguyễn Hữu Đức đến từ tổng Tân Thành.

             Lúc này ở Đông Quách có 33 suất đinh, dân số khoảng 160 người, ruộng đất khai khẩn được 280 mẫu Bắc Bộ

             Song song với việc lập ra các ấp, lý, người dân ở dây còn chú trọng xây dựng các hệ thống thủy nông trên những vùng đất mới khai hoang như đào sông, đắp đê, làm cống và mương máng dẫn tiêu nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

             Hiện nay, ở Đông Quách còn có 6 dòng họ chính,lâu nhất là 7 đến 8 đời, gần nhất là 6 đời.