Thôn Đông Hào
  • Trương Văn Đàn

    Chức vụ:Trưởng thôn

    SĐT: 0704174612

  • Phạm Thị Thìn

    Chức vụ:Phó trưởng thôn

    SĐT: 0967.974.462

Có từ thời Lê Trung Hưng. Đây là một trong số vùng đất hoang dã, nằm sát Cồn Tiên. Khoảng đầu thế kỷ XVII, nhân dân 1 số nơi đã về Cồn Tiên khai hoang, vỡ hóa để kiến cơ, lập nghiệp. Từ nửa cuối thế kỷ XVII trở đi, vùng này đã có dân cư đông đúc, mãu mỡ, nhiều nơi cao ráo, có thể định cư, làm ăn.

             Khi hình thành Đông Hào nằm chung trong cùng rẻo đất nối liền với các làng lân cận như Nội Lang, Trung Lang, An Tứ, Thục Thiện, Đông Thành, Phương Viên…

             Thời kỳ đầu, người dân đến định cư lập nghiệp phần nhiều là từ Thanh Hóa, Ninh Bình ra và Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên đến.

             Thời Lê Dụ Tông, Đông Hào thuộc tổng Hà Cát, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Qua thời gian (thời Tây Sơn – niên hiệu Cảnh Thịnh – 1978, Đông Hào được gọi là Man Đông xã; từ thời Nguyễn về sau lại gọi là Đông Hào. Ngày nay là thôn Đông Hào.

             Sau khi hình thành, làng xã đã tương đối ổn định. Những người dân cư trú ở đây bao gồm 11 họ. Đến nay còn có 7 họ chính, họ lâu nhất là 13 đời, gần nhất là 7 đời.