Thôn Vĩnh Trung
  • Vũ Xuân Liêm

    Chức vụ:Trưởng thôn

    SĐT: 0395.684.291

  • Vũ Hữu Nghị

    Chức vụ:Phó trưởng thôn

    SĐT:

Từ năm 1871 trở về trước, thuộc xã Man Trung (nay là thôn Trung Lang, xã Nam Hải), là một vùng đất hoang ở ven bờ sông Lân. Năm 1872 do kiện cáo đòi phân sách, tách vùng đất này khỏi Man Trung thành lập 1 trại độc lập. Sau khi tách ra vùng đất này được mang tên là Trại Trung, sau dần thành xã Vĩnh Trung. Vĩnh Trung ban đầu chỉ độ 15 suất đinh. Dân số khoảng 70 – 80 người.

Đến nay Vĩnh Trung có 6 dòng họ chính, họ lâu nhất mới có 6 đời.