Báo cáo tình hình triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời hoạt động dạy thêm, học thêm
Ngày 06/04/2023

Chiều ngày 17/3, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời hoạt động dạy thêm, học thêm. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 17/3, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời hoạt động dạy thêm, học thêm. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh vẫn đang thực hiện theo Thông tư số 17 và Quyết định số 2499 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 28/2/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 115 hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong Thông tư số 17. Sau quá trình triển khai thực hiện, việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường đối với cấp THCS và THPT có khó khăn trong việc sắp xếp lớp học theo học lực, nguyện vọng của từng học sinh đối với từng môn học; nhu cầu tăng số buổi học thêm đáp ứng nguyện vọng của học sinh cuối cấp học. Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với cấp THCS và THPT gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, thanh tra và kiểm tra.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực giáo dục. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh ngành giáo dục trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, huyện, thành phố đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Đồng chí nhấn mạnh vướng mắc cụ thể hiện nay của hoạt động dạy thêm, học thêm liên quan tới hoạt động ngoài nhà trường. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, sớm ban hành quy định cụ thể về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, cần làm rõ các điều kiện đối với những doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực giáo dục nhằm bảo đảm việc dạy thêm, học thêm được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.

Nguồn: Baothaibinh.com.vn


Tổng lượt xem bài viết là: 67
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác