Di tích lịch sử Quốc gia Đình Đông Quách
Ngày 26/06/2020

Đình Đông Quách là công trình kiến trúc cổ kính, đậm đà phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, đình Đông quách toạ lạc trên một vùng đất có số thửa 422, với tổng diện tích 1.640m2 tại trung tâm thôn Đông quách xã Nam Hà, nơi đây nguyên thờ các vị Thần: - Bản thổ Thành Hoàng. - Đức đại càn quốc gia Nam Hải, Tứ vị hồng nương. - Phối thờ đức Hưng Đạo Vương. - Đức danh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Theo truyền khẩu và các tư liệu văn bia đá, sắc phong, dòng lạc khoản ghi tại Thượng lương thì đình Đông quách được khởi dựng từ khi lập làng vào thời vua Minh Mệnh năm 1910, qua các đời vua Thiệu Trị, Tự Đức đình được củng cố to đẹp thêm, đến triều vua Duy Tân dân làng đông đúc, kinh tế phát triển, làng xây dựng toà bái đường năm gian bề thế lộng lẫy, các toà điện trung tế, hậu cung đều được xây cất vào thời Nguyễn, niên đại tuyệt đối ghi tại cây thượng nương toà bái đường là năm Duy Tân thứ 9 (hoàn thành vào năm 1915). Quy mô kiến trúc của đình Đông quách hiện tại mô phỏng theo thể thức ((tiền chữ nhất, hậu chữ công)). Bao gồm toà bái đường 5 gian, toà trung 3 gian, tiếp đến 2 gian ống muống nối với 3 gian hậu cung, tổng toàn bộ ngôi đình là 13 gian.

Đình Đông Quách là công trình kiến trúc cổ kính, đậm đà phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, đình Đông quách toạ lạc trên một vùng đất có số thửa 422, với tổng diện tích 1.640m2  tại trung tâm thôn Đông quách xã Nam Hà, nơi đây nguyên thờ các vị Thần:
- Bản thổ Thành Hoàng.
- Đức đại càn quốc gia Nam Hải, Tứ vị hồng nương.
- Phối thờ đức Hưng Đạo Vương.
- Đức danh điền sứ Nguyễn Công Trứ.

Media/96_XaNamHa/Images/dsc02705jpg.jpg

Theo truyền khẩu và các tư liệu văn bia đá, sắc phong, dòng lạc khoản ghi tại Thượng lương thì đình Đông quách được khởi dựng từ khi lập làng vào thời vua Minh Mệnh năm 1910, qua các đời vua Thiệu Trị, Tự Đức đình được củng cố to đẹp thêm, đến triều vua Duy Tân dân làng đông đúc, kinh tế phát triển, làng xây dựng toà bái đường năm gian bề thế lộng lẫy, các toà điện trung tế, hậu cung đều được xây cất vào thời Nguyễn, niên đại tuyệt đối ghi tại cây thượng nương toà bái đường là năm Duy Tân thứ 9 (hoàn thành vào năm 1915).
Quy mô kiến trúc của đình Đông quách hiện tại mô phỏng theo thể thức ((tiền chữ nhất, hậu chữ công)). Bao gồm toà bái đường 5 gian, toà trung 3 gian, tiếp đến 2 gian ống muống nối với 3 gian hậu cung, tổng toàn bộ ngôi đình là 13 gian. 

Tin liên quan