Nghề nón lá truyền thống xã Nam Hà
Ngày 05/06/2020

Nam Hà là một xã nội đồng thuần nông, độc canh cây lúa, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Là một xã có nguồn lao động dồi dào. Ngoài ra bên cạnh đó xã nhà còn có làng nghề truyền thống nón lá, từ hàng trăm năm nay, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong xã những lúc nông nhàn.

Nam Hà là một xã nội đồng thuần nông, độc canh cây lúa, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Là một xã có nguồn lao động dồi dào. Ngoài ra bên cạnh đó xã nhà còn có làng nghề truyền thống nón lá, từ hàng trăm năm nay, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong xã những lúc nông nhàn. 
Media/96_XaNamHa/Images/fb-img-1593139797940.jpg
Media/96_XaNamHa/Images/fb-img-1593139802247.jpg

 

Tin liên quan