Phòng chống thiên tai
17/07/2023
Ngay sau cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1, 10h30p ngày 17/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Tiền Hải đã khẩn trương họp với các ban ngành, đoàn thể, 8 xã ven biển để thông tin diễn biến của bão và các phương án ứng phó. Đồng chí Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
17/07/2023
Cộng điện khẩn của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Tiền Hải về phòng chống bão số 1