1. Đảng ủy
  • Trương Văn Nam

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

   SĐT: 0904189679

  • Cao Văn Phởn

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

   SĐT: 0372113028

  1. Hội đồng nhân dân
   • Cao Văn Phởn

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0372113028

   • Trương Văn Bỉnh

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0904337289

  2. Ủy ban nhân dân
   • Vũ Văn Thung

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0904615.808

   • Nguyễn Văn Phương

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0904390202

   1. UBMTTQ Việt Nam
    • Lê Văn Thăng

     Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam

     SĐT: 0904175434

    • Nguyễn Văn Trung

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam

     SĐT: 0896116995

    1. Hội Nông dân
     • Phạm Văn Bích

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

      SĐT: 0936555312

     • Nguyễn Văn Phúc

      Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Nông dân

    2. Hội Liên hiệp Phụ nữ
     • Nguyễn Thái Hoàn

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ

      SĐT: 0916037408

     • Nguyễn Thị Yên

      Chức vụ: Phó chủ tịch Hội phụ nữ

      SĐT: 0987576036

    3. Hội Cựu chiến binh
     • Vũ Tiến Dũng

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

      SĐT: 0979044519

     • Vũ Ngọc Uyên

      Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

      SĐT: 0399964720

    4. Đoàn TNCSHCM
     • Bùi Văn Quyết

      Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCSHCM

      SĐT: 0971263555

     • Trịnh Nguyễn Hoàng Vũ

      Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM

   2. Phòng văn phòng – thống kê
    • Nguyễn Thị Liên

     Chức vụ: Văn phòng thống kê UBND xã

     SĐT: 0917066282

    • Nguyễn Thị Vân Anh

     Chức vụ: Văn phòn thống kê UBND xã

     SĐT: 0904.176.248

    1. Phòng tư pháp – hộ tịch
     • Bùi Xuân Hòa

      Chức vụ: Công chức Tư pháp xã

      SĐT: 0904.190.045

     • Trần Văn Tú

      Chức vụ: Công chức Hộ tịch

      SĐT: 0914269599

    2. Phòng địa chính - xây dựng
     • Trương Văn Phương

      Chức vụ: Công chức địa chính XD, GT, CT

      SĐT: 0913536197

    3. Phòng văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Thị Loan

      Chức vụ: Công chức VHTT

      SĐT: 0974.231.013

     • Tô Thị Dung

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

      SĐT: 0902048616

    4. BCH quân sự xã
     • Trịnh Quốc Kiên

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự xã

      SĐT: 0973692710

    5. Công an xã
     • Phạm Anh Tuấn

      Chức vụ: Trưởng Công an xã

      SĐT: 0972010099

     • Lê Đức Duy

      Chức vụ: Phó Trưởng CA xã

      SĐT: 0913102123

    6. Phòng tài chính - kế toán
     • Vũ Thị Thủy

      Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán

      SĐT: 0906.113.031

    7. Trạm y tế xã
     • Trần Minh Trí

      Chức vụ: Trạm trưởng trạm Y tế xã

      SĐT: 0978710017

   3. Thôn Đông Quách
    • Nguyễn Văn Bắc

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0972849475

    • Nguyễn Văn Đĩnh

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn Hướng Tân
     • Trương Thị Ngoãn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0984961051

     • Bùi Thị Thêm

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. Thôn Đông Hào
     • Trương Văn Đàn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0704174612

     • Phạm Thị Thìn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0967.974.462

    3. Thôn Vĩnh Trung
     • Vũ Xuân Liêm

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0395.684.291

     • Vũ Hữu Nghị

      Chức vụ: Phó trưởng thôn