Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nam Hà, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày 22/01/2024

Sáng ngày 21/01/2024 Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nam Hà nhiệm kỳ 2024-2029 khai mạc phiên thứ hai, tổ chức thành công đại hội.

Media/96_XaNamHa/FolderFunc/202401/Images/66ed3a3b906c3a32637d-20240122083954-e.jpg

Đại biểu về dự phiên thứ hai  Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Media/96_XaNamHa/FolderFunc/202401/Images/d506fed05487fed9a796-20240122084220-e.jpg

Đồng chí Cao Văn Phởn - Phó bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nam Hà, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Nam Hà đã đa dạng các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, sát thực tiễn, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp.  Cuộc vận động “Vì người nghèo” được triển khai sâu rộng. Đến nay có 92% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Media/96_XaNamHa/FolderFunc/202401/Images/7c59e6e34cb4e6eabfa5-20240122084420-e.jpg

Lực lượng học sinh trường Tiểu học Nam Hà chúc mừng Đại hội

Media/96_XaNamHa/FolderFunc/202401/Images/62ca90643f299577cc38-20240122084622-e.jpg

Ban chấp hành Ủy bam Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

ra mắt Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nam Hà, nhiệm kỳ 2024 - 2029 xác định mục tiêu đổi mới, đa dạng các hình thức vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng các tổ chức thành viên trong khối mặt trận vững mạnh toàn diện. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển nhanh, bền vững./.


Tổng lượt xem bài viết là: 70
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác